تبلیغات
سانگستان - چگونه اوضاع ایران در جنگ جهانی اول دچار تغییر شد؟

چگونه اوضاع ایران در جنگ جهانی اول دچار تغییر شد؟

سه شنبه 16 خرداد 1396 02:00 ب.ظ

 

چگونه اوضاع ایران در جنگ جهانی اول دچار تغییر شد؟

  • چگونه اوضاع ایران در جنگ جهانی اول دچار تغییر شد؟
    اشغال ایران

    اگرچه پس از شروع جنگ جهانی اوّل دولت ایران اعلان بی طرفی کرد، لیکن دولت های درگیر در جنگ کمترین اعتنایی به آن نکردند. روسیه و انگلستان که از تنفر شدید ایرانیان نسبت به خود آگاه بودند و از فعالیت مأموران و جاسوسان آلمان در ایران واهمه داشتند، به سرعت بر شمار نیروهایشان در کشور ما افزودند. سپاهیان روسیه بخش هایی از شمال و نیروهای انگلیسی قسمت هایی از جنوب ایران از جمله مناطق نفت خیز را به اشغال خود درآوردند. این دو دولت طی قراردادی سرّی )قرارداد ١٩١٥ ( ایران را به دو قسمت میان خود تقسیم کردند. همزمان ارتش عثمانی نیز مناطقی از غرب ایران را تسخیر کرد. به دنبال پیشروی نیروهای روسیه تا دروازه های پایتخت، جمعی از مشروطه خواهان، شامل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیت های مذهبی، ابتدا به قم، سپس به اصفهان و سرانجام به کرمانشاه مهاجرت کردند. مهاجران در آن شهر، تحت حمایت متحدین )آلمان و عثمانی(، دولت موقت ملی را تشکیل دادند. با هجوم نیروهای متفقین به کرمانشاه و شکست سپاه عثمانی، دولت موقت ملی سقوط کرد و اعضای آن پراکنده شدند.


برچسب ها: چگونه ، اوضاع ، ایران ، در ، جنگ ، جهانی ، اول ،